FRANCOIS DURANEL:
Für mein Team ist es eine Selbstverständlichkeit, dem Kunden Regulierungsentscheidungen umfassend zu erklären.

Informacja o ochronie danych osobowych


InterEurope AG bardzo poważnie traktuje kwestię ochrony danych osobowych. Dlatego informujemy Państwa o tym, jak przetwarzamy Państwa dane osobowe i jakie prawa Państwu w związku z tym przysługują:


  • Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych
  • Inspektor Ochrony Danych Osobowych
  • Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
  • Kategorie odbiorców danych osobowych
  • Okres przechowywania danych
  • Przekazywanie danych do państw trzecich
  • Prawa osób zainteresowanych
  • Prawo do sprzeciwu
  • Prawo do skargi
  • System informacyjny sektora ubezpieczeń
Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych
Odpowiedzialną placówką jest:
InterEurope AG
Hansaallee 249
40549 Düsseldorf
Telefon: +49 211-586584-0
Fax: +49 211-586584-34
E-mail: headoffice@intereuropeag.com

Data Protection


Choose your Language