Oktawiusz Ozimski
(Managing Director Poland)
We live the European spirit by building professional bridges between the legal systems of various countries.

Welcome to InterEurope PolandOktawiusz Ozimski, Dyrektor zarządzający w polsce

Edukacja: Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Politechnika Warszawska
Profesjonalny: Specjalista ds. likwidacji szkód komunikacyjnych
Z-ca Kierownika Merytorycznej Likwidacji Szkód Komunikacyjnych
Dyrektor Departamentu Rejestracji i Likwidacji Szkody Standardowej
Dyrektor Departamentu Likwidacji Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych
Dyrektor zarządzający w polsce
Saracen: Polski, Angielski

Oktawiusz Ozimski, Managing Director Poland

Education: Degree in Law at the University of Warsaw and post graduate studies in business of insurance at Warsaw School of Economics and MBA studies at Warsaw University of Technology Business School
Professional experience: Claimshandler at Polish insurance companies
Director Motor & Property claims of Link 4 insurance (Polish direct insurance)
Managing Director InterEurope Poland since 2018
Languages: Polish, English

After its liberation from communist dictatorship, Eastern Europe ambitiously committed itself to catching up in terms of economics and politics and has been able to tread new innovative paths, free of the burdens of its past. This has also been the aim of our Polish branch: meeting the needs of our clients with novel ideas and methods.

We are no conventional claims adjusters, but rather champions of our clients’ interests. To achieve this, on the one hand we place emphasis on legal competency through our highly qualified and experienced lawyers. Our lawyers have academic and professional experience in several countries and legal systems. This allows us to face the increasingly professional claims lawyers on an equal footing.

On the other hand, we have introduced processes and systems that support cost-efficient claims settlement. This includes proactive claims management, managing a network of experts and an innovative IT infrastructure. In the Polish market, to an even greater degree than in other European markets, active claims management is crucial for keeping costs under control. We meet the standards of Polish case-law as well as financial supervision using our outstanding network on the Polish market. But we go even further: through our cooperation partners, we have access to the largest network of garages and experts in Poland. This network spans both independent and branded garages with whom we have agreed low-cost preferential rates.

Comparative communication also plays an important role. This allows our clients to clearly understand the decisions we take. If you would like to learn more about our branch, please do not hesitate to contact us; we will be happy to explain our approach to you.

Our contact details are as follows:

Contact
Postal address: InterEurope s.a. European Law Service
Spółka akcyjna Oddział w Polsce
ul. Królowej Marysieńki 90
02-954 Warsaw
Poland
Address: InterEurope s.a. European Law Service
Spółka akcyjna Oddział w Polsce
ul. Królowej Marysieńki 90
02-954 Warsaw
Poland
Telephone: +48 (0) 22 660 47 00
Fax: +48 (0) 22 660 47 10
E-Mail: poland@intereuropeag.com

 

 

Witamy,

Po wyzwoleniu od dyktatury komunistycznej Europa Środkowo-Wschodnia wrociła w bardzo inowacyjny i historycznie nieskażony sposób z dużymi ambicjami na scenę gospodarczą i polityczną. Również nasz polski oddział podjął się realizacji oczekiwań naszych klientów z nowymi pomysłami i metodami.

Nie jesteśmy klasycznymi likwidatorami , lecz walczymy w interesie naszych klientów. Aby to osiągnąć, stawiamy na wiedzę prawniczą ponadprzeciętnie wykwalifikowanych i doświadczonych prawników. Nasi pracownicy zbierali swoje doświadczenia naukowe i zawodowe w innych krajach i systemach prawnych. Sprawia to, że możemy profesjonalnie odpowiedzieć na wyzwania stawiane przez profesjonalnych prawników reprezentujących przeciwną stronę w sprawie.

Ponadto mamy wdrożone procesy i systemy, które pozwalają na szybką obsługę roszczeń przy utrzymaniu niskich kosztów obsługi. Jest to m.in. proaktywne zarządzanie roszczeniami, zarządzanie wyszukaną siecią ekspertów oraz innowacyjne rozwiązania IT. Na polskim rynku pro-aktywne zarządzanie szkodą ma kluczowe znaczenie dla utrzymania kosztów obsługi na niskim poziomie – może nawet bardziej niż na innych rynkach europejskich, skoro tego rodzaju praktykę oczekują też standardy wypracowane przez polskie orzecznictwo i wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego. Poprzez naszych partnerów korzystamy z największej sieci warsztatów i ekspertów technicznych dostępnych w Polsce. Sieć ta obejmuje zarówo autoryzowane serwisy, jak i też warsztaty na terenie całego kraju, z którymi wynegocjowaliśmy korzystne warunki współpracy.

Również ważna jest dla nas komunikacja uwzgelęniająca odmienności prawa poszczególnych państw i dzięki której nasi klienci mogą zrozumieć nasze decyzje i podążać za podejmowaną przez nas wykładnią. Jeśli chcieliby Państwo dowiedzieć się jeszsze czegoś więcej o naszym oddziale, prosimy o kontakt z nami, a my chętnie służymy dalszymi informacjami.

Nasze dane kontaktowe są następujące:

Kontakty
Adres poszta: InterEurope s.a. European Law Service
Spółka akcyjna Oddział w Polsce
ul. Królowej Marysieńki 90
02-954 Warszawa
Polska
Adres: InterEurope s.a. European Law Service
Spółka akcyjna Oddział w Polsce
ul. Królowej Marysieńki 90
02-954 Warszawa
Polska
Telefon: +48 (0) 22 660 47 00
Fax: +48 (0) 22 660 47 10
E-Mail: poland@intereuropeag.com